Váš rozvoj, naše vášeň

Vše podstatné je ukryto již v názvu a logu firmy – Results & Emotions – výsledky a emoce. To jsou hlavní dva atributy, které vám nabízíme. Všechny naše programy a produkty jsou koncipovány tak, aby přinášely do vašich životů dlouhodobé hmatatelné pozitivní výsledky. Výsledky sami o sobě vás ale šťastnými neudělají. Zaměřujeme se tedy i na emoce, konkrétně abyste se při rozvoje u nás cítili příjemně a mohli si vychutnat profesionální péči a do budoucna radost z vlastních úspěchů.

Samotný panáček v logu firmy – Brainman symbolizuje něco, co se vám při spolupráci s námi bude často stávat, budete si přicházet na nápady. A nápady budete převádět do vašich životů. Každý jsme největším expertem na náš vlastní život a je to logické, nikdo nás nezná lépe. Vy budete hlavním hybatelem svého rozvoje a změny a my vám poskytneme podporu a oporu, protože proces rozvoje a změny dobře známe.

Naše know-how

Naše know-how je postaveno především na poznatcích o fungování mozku a optimálním mixu koučovacích, mentorinkových a tréninkových přístupů při vaší změně. Mentorink a trénink je ideální nástroj, ve kterém vám můžeme předat zkušenosti a poznatky, které se nám v daných tématech osvědčily. Ale až teprve samotný koučink zajišťuje optimální výsledek. Během něj si o získaných poznatcích popřemýšlíte a vyberete si ty, které vám do vašeho života zapadají a upevníte je v návyk. To je kouzlo, proč naše programy fungují.

Filozofie našich produktů

V první řadě nám jde o vaši spokojenost a návratnost vámi investovaných prostředků. Každý náš tematický produkt má několik úrovní, od ochutnávky až po celkové dlouhodobé řešení. Je jen na vás, do jaké hloubky se s námi v konkrétních tématech pustíte.

Nabízíme jen produkty, kterým věříme a které nás baví poskytovat. Zkušenosti a poznatky, které vám budeme předávat máme ověřeny sami na sobě. Naší dlouhodobou vizí je žít v souladu s tím, o čem hovoříme a co vám předáváme.

Jsme tým, který táhne za jeden provaz

Ing. Václav Szakál, ACC (ICF)

Ing. Václav Szakál, ACC (ICF)

Optimistický, mezinárodně certifikovaný kouč se smyslem pro humor, velkým srdcem a jasnou vizí. Zakladatel Results & Emotions s.r.o. Zkušenosti z korporátního světa a studií ho přivedly k myšlence, že se věci dají dělat i jinak, mnohem efektivněji a s větší radostí.

Od roku 2008 se věnuje čistě koučování, trénování, vedení svých firem a především rozvoji svých klientů. 6 let v manažerských pozicích, 6 let jako profesionální kouč, 10 let plně pro své klienty. Přes 1200 odkoučovaných hodin metodou R&E, která je postavená na poznatcích o myšlení a moderní pozitivní psychologii a klienti díky ní dosahují viditelných výsledků již v krátkém čase. Nejlepší ale bude, když se o jeho kvalitách přesvědčíte sami.

Ing. Roman Kratochvíl, ACC (ICF)

Ing. Roman Kratochvíl, ACC (ICF)

Lidský profesionál s bohatou zkušeností z business prostředí. Držitel mezinárodní akreditace na úrovni ACC. Po 15ti letech práce na pozicích senior manager transformoval své působení ve firemním prostředí z manažerských pozic do vlastníka 3 společností. Koučování se věnuje od roku 2008.

Klienti na Romanovi oceňují především přirozenou důvěryhodnost, empatii a smysl pro humor. Využívá techniky vycházející z poznatků moderního neuroleadershipu a umožňuje klientům zcela přirozeně přicházet na vlastní jedinečná řešení. Mezi Romanovi klienty patří nejčastěji majitelé či manažeři firem, talentovaní studenti a sportovci. Ze sezení odcházejí plní motivace a energie do života.

Ing. Stanislav Nožina, MBA

Ing. Stanislav Nožina, MBA

Lidský a energický, orientovaný na výsledek, nadhled. Tak jej znají klienti a kolegové. Od roku 2012 se profesionálně věnuje koučinku s využitím metodiky Results Coaching Systems. Přes 170 odkoučovaných hodin. Vystudoval VŠE v Praze a Executive MBA program Univerity of Bristol. 17 let pracoval v korporátní sféře, zejména v oblasti firemních financí a leasingu. Zastával řadu manažerských pozic. Vedl rozvojové projekty. Preferuje práci s lidmi způsobem, který podporuje jejich rozvoj. Ke koučování jej přivedl zájem o práci s lidmi, zájem o rozvoj věcné komunikace i jeho osobní příběh. Od roku 2013 je členem ICF.

Věnuje se tématům, jako jsou komunikace a vyjednávání, překonávání vnitřních bariér, zvládání změn a otázkám sebepoznání. Věnuje se i týmovému koučování, podpoře efektivní práce týmů. Jeho snahou je „lidi spojovat“.

Mgr. Michaela Bohdanecká, MBA

Mgr. Michaela Bohdanecká, MBA

Díky svému lidskému přístupu, empatii, přímé komunikaci a schopnosti motivovat, vzbuzuje ve svých klientech velkou důvěru. Tyto vlastnosti a zájem o práci s lidmi ji v letošním roce přivedly ke koučinku. Dokončila kurz zakončený certifikátem BBCC a její další ambicí je získat ACC a stát se tak mezinárodně certifikovaným koučem.

Vystudovala FTVS UK a MBA na ESMA Barcelona. Od roku 2005 pracuje ve vrcholových manažerských pozicích a to především v oblasti marketingu, poradenství a zprostředkování služeb.

V koučinku se zaměřuje hlavně na mezilidské vztahy, osobní růst, posílení sebedůvěry a překonávání změn. „Když půjdete za něčím systematicky a vytrvale, tak se Vám to podaří.“

Milan Pavlíček

Milan Pavlíček

Je oceňován pro svou empatii, autenticitu, hluboké porozumění lidskému příběhu a schopnost přinášet do koučování kreativní experimentální prvky. Koučování se věnuje od roku 2009. Pohybuje se v oblasti lidských zdrojů, kde vede svou společnost a často pomáhá lidem na životních křižovatkách hledat správný směr. Kromě toho je jeho parketou životní koučování. V koučování vychází z Gestalt terapie a díky tomu s klienty pracuje na hlubších rovinách.

Vzdělán je v psychologii zdraví a filosofii na UK a personálním managementu na MU. Do koučování vnáší nejnovější poznatky z pozitivní psychologie a vede tak klienty k životní spokojenosti, radosti a smysluplnosti.

Michaela Blažková

Michaela Blažková

Pozitivní a empatická, základní vlastnosti doplněné o přesvědčení, že všichni můžeme dosáhnout svého cíle definují její život. V duchu zájmu o motivace lidí a vývoj společnosti vystudovala na FF UK v Praze sociální dějiny. Právě touha po vědění a poznání nejen souvislostí okolo nás, ale i v nás samotných ji dovedla ke koučování. Metodu koučování kombinuje i s dalšími rozvojovými technikami.

Více než 5 let pracovala v marketingu nadnárodní společnosti, poslední dva roky se pracovně věnuje event marketingu, zároveň pracuje na získání ACC.

V koučování se zaměřuje na vnitřní rozvoj a poznání pro posílení sebevědomí a uvědomění si svých možností a reálných přání. „Cesta nás dělá šťastnými. Ne cíl.“